در اين بخش از وب سايت مي توانيد با انتخاب و کليک بر روي نام هر يک از مشاورين املاک وارد صفحه اختصاصي مشاور املاک مورد نظر شده و آگهي هاي ارائه شده آن را مشاهده نماييد . و البته لازم به ذکر است که اين آگهي ها به صورت چهار نوبت در هر ماه (هفتگي) در روزهاي يکم - هشتم - پانزدهم و بيست و دوم هر ماه در سايت روزآمد شده و علاوه بر آن در داخل هفته نامه نوع نرم افزاري هم همين اطلاعات روزآمد خواهد شد که مي توانيد نوع نرم افزاري آن را توسط لينک هاي بالا و پايين سمت چپ همين صفحه دانلود نماييد.

 
شرکت ها - مشاورين املاک - هفته نامه نسخه هفته اول مردادماه 1392 فهرست مشاورين املاک منطقه 10 تهران فهرست مشاورين املاک منطقه 10 تهران فهرست مشاورين املاک موجود در هفته نامه مشاورين املاک منطقه 10 تهران و آگهي هاي مربوط به آنها دانلود هفته نامه نرم افزاري املاک
فهرست مشاورين املاک منطقه 10 تهران
شماره : 1001 مشاورين املاک محرابي موقعيت : جيحون - مالک اشتر فروش : 15 مورد اجاره : 9 مورد رهن : 7 مورد متفرقه : 0 مورد
شماره : 1003 مشاورين املاک خالقي موقعيت : جيحون - مالک اشتر فروش : 41 مورد اجاره : 14 مورد رهن : 7 مورد متفرقه : 0 مورد
شماره : 1006 مشاورين املاک طاها موقعيت : قصرالدشت - هاشمي فروش : 40 مورد اجاره : 17 مورد رهن : 6 مورد متفرقه : 0 مورد
فهرست مشاورين املاک منطقه 10 تهران
شرکت ها - مشاورين املاک - هفته نامه نسخه هفته اول مردادماه 1392 فهرست مشاورين املاک منطقه 10 تهران فهرست مشاورين املاک منطقه 10 تهران فهرست مشاورين املاک موجود در هفته نامه مشاورين املاک منطقه 10 تهران و آگهي هاي مربوط به آنها دانلود هفته نامه نرم افزاري املاک
مجموعه راهکارهاي الکترونيکي نوين
www.nerset.com